Thursday, February 4, 2016

An-Nahl (71~80)

An-Nahl, dari ayat 71~80;  


71. Dan Allah telah lebih kan sebahagian dari kamu atas sebahagian tentang rezeki, tetapi tidaklah orang-orang yang dilebihkan itu memberikan rezeki mereka kepada hamba-hamba mereka, tetapi mereka sama padanya, apakah patut mereka ingkari nikmat Allah ?

72. Dan  Allah telah jadikan bagi kamu, dari jenis kamu, jodoh-jodoh dan ia jadikan dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan ia kurniakan kepada kamu barang-barang yang baik, lantaran itu, patutkah mereka beriman kepada yang salah, patutkah akan nikmat Allah mereka kufur ?.

73. Dan patutkah mereka sembah selain dari Allah, yang tidak memilik kan sedikit pun rezeki bagi mereka dari langit-langit dan tidak dari bumi, dan mereka tidak akan kuasa ?

74. Lantaran itu, janganlah kamu adakan bagi Allah misal-misal, sesungguhnya Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

75. Allah telah adakan perumpamaan, iaitu seorang hamba yang dimiliki, yang tidak berkuasa atas sesuatu, dan orang yang kami kurnia’i  dari perbendaharaan kami, satu kurnia yang baik , lalu ia belanjakan nya dengan sembunyi dan dengan terang-terang, adakah mereka itu sama ? sekelian pujian bagi Allah ! tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

76. Dan Allah adakan perumpamaan  dua orang laki-laki , seorang dari mereka berdua bisu, tidak berkuasa atas sesuatu, dan ia bergantung kepada tuan nya, kemana sahaja ia hadapkan dia, ia tidak mendatangkan kebaikan, adakah ia sama dengan orang yang menyuruh manusia melakukan keadilan, sedang dia berada pula diataas jalan yang lurus ?

77. Dan bagi Allah lah rahsia langit-langit dan bumi, dan tidaklah urusan kiamat itu, melainkan seperti sekelip mata atau lebih dekat, sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

78. Dan Allah keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, dengan keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu, dan ia adakan bagi kamu pendengaran dan pemandangan-pemandangan dan hati-hati, supaya kamu berterima kasih.

79. Tidak kah mereka lihat kepada burung-burung yang dimudahkan di udara langit ? tidak ada yang menahan mereka, melainkan Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum beriman.

80. Dan Allah jadikan bagi kamu akan sebahagian dari rumah-rumah kamu itu sebagai tempat tinggal, dan ia jadikan bagi kamu dari kulit-kulit binatang ternak, sebagai rumah-rumah yang kamu dapati dia ringan pada hari pelayaran kamu dan pada hari ketatapan kamu, dan dari bulu-bulu nya dan rambut-rambut nya ia jadikan perkakas rumah dan perhiasan sampai satu masa.
.
.
.
Following Twitter,
[] https://twitter.com/P148AyerHitam/status/695252710841430016


.

No comments:

Post a Comment